Rà soát, cấp lại mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

15/03/2022 20:20

Hiện toàn tỉnh có 133 mã số vùng trồng và 55 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.


Toàn bộ các vùng trồng, cơ sở đóng gói sẽ được giám sát chất lượng và đăng ký lại trước vụ thu hoạch  (Ảnh tư liệu)


Để bảo đảm hiệu quả trong việc cấp mã số vùng trồng (MSVT), cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã; hoàn thiện thủ tục để lại cấp mã số trong năm 2022. Tiếp tục làm hồ sơ cấp mới cho các vùng trồng, cơ sở đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu. Riêng các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường Mỹ cần được thực hiện xong trước 90 ngày khi vụ thu hoạch bắt đầu. Với các MSVT thuộc sở hữu của các doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục để thuận tiện cho việc kết nối, quản lý MSVT, ký hợp đồng bao tiêu với người dân trong vùng đã được cấp mã để bảo đảm điều kiện xuất khẩu.

Theo quy định, trước vụ thu hoạch, MSVT cần đăng ký lại nếu không sẽ bị thu hồi. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh sẽ hoàn thành việc giám sát và đánh giá lại chất lượng MSVT xong trước ngày 30.6.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rà soát, cấp lại mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói