Quyền sở hữu đối với tài sản

05/08/2016 04:47

Hỏi: Tháng 4-2016, tôi đã thỏa thuận mua của gia đình hàng xóm một con bò cái giá 30 triệu đồng. Tôi có đặt cọc trước 10 triệu đồng, hẹn đến ngày 25-6-2016 sẽ đưa thêm 20 triệu đồng và nhận bò về. Đến đúng ngày giao hẹn, tôi sang đưa tiền thì con bò đẻ một bê con cách đó một tuần. Vậy cho tôi hỏi con bê con đó là của ai?


NGUYỄN VĂN TẦN (Chí Linh)


Trả lời: Khoản 1 điều 358 Bộ luật Dân sự quy định về đặt cọc như sau: “Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự”. Theo quy định này thì đặt cọc chỉ là một biện pháp bảo đảm để thực hiện hợp đồng mua bán, nên trong thời gian bạn đặt cọc tiền, con bò vẫn đang thuộc quyền sở hữu của gia đình ông hàng xóm.

Quyền sở hữu con bò được chuyển giao ở thời điểm bạn hoàn thành việc thanh toán tiền mua bán và nhận được con bò theo quy định tại khoản 2 điều 168 Bộ luật Dân sự: “Việc chuyển quyền sở hữu đối với động sản có hiệu lực kể từ thời điểm động sản được chuyển giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Và điều 234 Bộ luật Dân sự quy định: “Người được giao tài sản thông qua hợp đồng mua bán, tặng cho, trao đổi, cho vay có quyền sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm chuyển giao tài sản, nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác”.

Như vậy, trong thời gian con bò đẻ bê con thì nó vẫn đang thuộc quyền sở hữu của gia đình ông hàng xóm, nên con bê con cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của gia đình ông ấy theo quy định tại điều 234 Bộ luật Dân sự: “Chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, kể từ thời điểm thu được hoa lợi, lợi tức đó”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyền sở hữu đối với tài sản
    ss