Quy hoạch khu dân cư mới thôn Dọc, xã Minh Đức rộng 1,46 ha

31/05/2023 21:32

Khu dân cư mới thôn Dọc, xã Minh Đức (Tứ Kỳ) có diện tích khoảng 14.600 m2. 

UBND huyện Tứ Kỳ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới thôn Dọc, xã Minh Đức, tỷ lệ 1/500. UBND xã Minh Đức là chủ đầu tư. Công ty CP Khảo sát địa chất và Xây dựng Hải Dương là đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch.

Quy hoạch khu dân cư mới thôn Dọc, xã Minh Đức có diện tích khoảng 14.600 m2. Vị trí quy hoạch xây dựng xác định tại mảnh trích đo địa chính số 2022 hệ tọa độ VN-2000, khu vực xã Minh Đức, tờ bản đồ địa chính số 18 (301593-7). Vị trí cụ thể có phía bắc giáp ruộng canh tác và đường giao thông, phía nam giáp sân vận động và Trường Tiểu học xã Minh Đức, phía đông giáp dân cư hiện trạng và phía tây giáp đường huyện 191M.

UBND huyện Tứ Kỳ yêu cầu đơn vị tư vấn lập quy hoạch xác định quy mô diện tích xây dựng khu dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực phù hợp với quy chuẩn quy hoạch. Xác định ranh giới quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, các biện pháp xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ cảnh quan môi trường của khu vực khu dân cư mới thôn Dọc, xã Minh Đức. Xác định quy mô, hạng mục công năng các công trình xây dựng, chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. 

Quy hoạch này làm cơ sở để chủ đầu tư từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục đích đấu giá quyền sử dụng đất; làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch...

PV

(0) Bình luận
Quy hoạch khu dân cư mới thôn Dọc, xã Minh Đức rộng 1,46 ha