Quy định về bảo vệ môi trường ở khu chăn nuôi tập trung

24/08/2014 14:27

Mỗi khu có diện tích 3 ha trở lên được quy hoạch đồng bộ hạ tầng: đường giao thông nội bộ, đường điện, hệ thống cấp, thoát nước, khu xử lý môi trường...


Trong Đề án "Phát triển chăn nuôi, thủy sản tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, bảo đảm vệ sinh môi trường giai đoạn 2011-2015", Hải Dương đề ra tiêu chí  khu chăn nuôi tập trung là vị trí phải xa khu dân cư, công trình phúc lợi công cộng, cách đường giao thông ít nhất 500 m. Mỗi khu có diện tích 3 ha trở lên được quy hoạch đồng bộ hạ tầng: đường giao thông nội bộ, đường điện, hệ thống cấp, thoát nước, khu xử lý môi trường; có từ 1 hộ chăn nuôi trở lên, có thể nuôi 1 hoặc 2-3 loại gia súc, gia cầm đáp ứng tiêu chí chăn nuôi trang trại trở lên. Để bảo vệ môi trường, các khu chăn nuôi tập trung cần có hệ thống quản lý, kiểm tra, cảnh báo các vấn đề về môi trường; áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường; chăn nuôi trang trại có báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây dựng hầm bi-ô-ga, hệ thống thoát nước, không để nước thải ứ đọng.

Theo điều 69 Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi năm 2014), khu chăn nuôi tập trung phải có phương án bảo vệ môi trường và đáp ứng các yêu cầu sau: bảo đảm vệ sinh môi trường với khu dân cư; thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải;  vệ sinh chuồng trại định kỳ, bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh; xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh.  

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy định về bảo vệ môi trường ở khu chăn nuôi tập trung
    ss