Quy định quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ IPTV

09/08/2014 07:42

Từ ngày 31-3-2015, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định có trách nhiệm cam kết và bảo đảm cung cấp dịch vụ theo chỉ tiêu chất lượng về kỹ thuật.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định (dịch vụ đa phương tiện như truyền hình, video, audio, văn bản, đồ họa, số liệu truyền tải trên các mạng viễn thông cố định dựa trên IP).

Theo đó, từ ngày 31-3-2015, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định có trách nhiệm cam kết và bảo đảm cung cấp dịch vụ theo chỉ tiêu chất lượng về kỹ thuật, tham số truyền dẫn và chỉ tiêu chất lượng phục vụ theo quy chế này. Đáng chú ý là một số yêu cầu như: độ khả dụng của dịch vụ phải lớn hơn hoặc bằng 99,5%; thời gian thiết lập dịch vụ tối đa là 3 ngày kể từ thời điểm nhận được phiếu yêu cầu của khách hàng; trường hợp không thể ký hợp đồng, doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do; ít nhất 90% số lần mất dịch vụ được khắc phục trong 36 giờ hoặc 72 giờ (đối với thị trấn, xã, làng)... Khi nhận được khiếu nại, doanh nghiệp có trách nhiệm hồi âm bằng văn bản trong thời hạn 48 giờ; đồng thời, phải bảo đảm thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng nhân công qua điện thoại là 24 giờ trong ngày, trong đó tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời trong vòng 60 giây lớn hơn hoặc bằng 80%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 31-3-2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy định quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ IPTV
    ss