Pháp luật

Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

THÀNH ĐẠT 11/10/2023 07:45

Sở Tư pháp vừa có thông cáo báo chí về các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Hải Dương ban hành trong tháng 9/2023.

Tháng 9/2023, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật, gồm:

Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trung tâm xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Hải Dương. Xem nội dung cụ thể thông cáo báo chí tại đây.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh