Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

22/06/2023 21:16

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 105-HD/BTGTW về thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Xem cụ thể quy định và hướng dẫn TẠI ĐÂY!

PV

(0) Bình luận
Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng