Giáo dục

Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Theo báo Tin tức 03/11/2023 07:50

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia thay thể Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT.

Theo đó, Thông tư 17 quy định số lượng thí sinh của các đơn vị tối đa là 10 thí sinh riêng TP Hồ Chí Minh và Hà Nội 20 thí sinh. Về ra đề thi, chấm thi về tiêu chuẩn, điều kiện các thành viên tham gia Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế,…tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, sở giáo dục và đào tạo trong các khâu tổ chức thi… Thông tư có hiệu lực từ 25/11/2023.

Chú thích ảnh
Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia