Quốc hội nghe trình dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm

24/10/2018 07:45

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, ngày 24.10, Quốc hội làm việc về công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Đầu giờ sáng, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. 

Nếu các đại biểu Quốc hội có ý kiến về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có giải trình, tiếp thu. 

Sau đó Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín.

Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Trong phiên làm việc sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Kiến trúc; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kiến trúc. Sau nội dung này, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước hằng năm và giữa kỳ. 

Đầu phiên họp chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Từ 15 giờ 45, Quốc hội bắt đầu nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Sau khi thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Nội dung lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục được Quốc hội thực hiện theo quy trình trong ngày 25.10.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Quốc hội nghe trình dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm
ss