Quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với người có công

09/08/2014 08:31

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương yêu cầu ngành LĐTBXH tỉnh thường xuyên rà soát, thống kê, quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với người có công.Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tình hình thực hiện
 chính sách với người có công


Ngày 6-8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), UBND huyện Nam Sách về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có hơn 43.700 người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Thời gian qua, ngành LĐTBXH tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chế độ chính sách và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Ngoài trợ cấp, ngành thực hiện nhiều chế độ ưu đãi như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm... Thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Sở LĐTBXH đã tiếp nhận 1.588 hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng. Trong đó, có 627 người đã được phong tặng, truy tặng. Số hồ sơ còn lại đang xét duyệt. Toàn tỉnh có hơn 1.000 trường hợp nhà ở của người có công cần sửa chữa, xây mới. Đến nay, từ các nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ trên 16,5 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 546 nhà cho người có công. Từ tháng 6-2013 đến 6-2014, Sở LĐTBXH đã nhận được 612 đơn thư liên quan đến lĩnh vực người có công; kiểm tra, xác minh và có quyết định tạm dừng thực hiện trợ cấp 3 trường hợp. Qua tiến hành tự kiểm tra và rà soát, ngành đã quyết định dừng thực hiện trợ cấp đối với 31 trường hợp, trong đó có một số trường hợp tiếp tục xác minh làm rõ, giới thiệu Hội đồng y khoa giám định lại…

Huyện Nam Sách đã xét duyệt 94 hồ sơ phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 103 hồ sơ còn lại huyện hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện. Huyện còn 490 gia đình chính sách, người có công có nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở, đến nay, huyện đã hỗ trợ 15 hộ với số tiền 444 triệu đồng.

Sở LĐTBXH và huyện Nam Sách kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm công bố việc thực hiện giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh để thuận lợi trong việc xem xét, xác nhận điều kiện chiến trường đối với người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Bộ Y tế sớm ban hành các văn bản hướng dẫn việc khám, giám định các loại bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học. Bộ LĐTBXH sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc điều chỉnh chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ, hướng dẫn việc truy thu, truy lĩnh trợ cấp kịp thời.  Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công; các ngành tăng cường kết hợp với ngành LĐTBXH thực hiện tốt các chế độ chính sách với người có công; củng cố, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người có công. Sở LĐTBXH đề xuất tỉnh giao cho sở là cơ quan thường trực thực hiện việc rà soát, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công thay cho giao Sở Xây dựng như hiện nay. Huyện Nam Sách đề nghị các cấp đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; sớm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở của người có công…

Thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi, chỉ rõ một số hạn chế trong công tác thực hiện chế độ chính sách với người có công như công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền tới cấp cơ sở chưa đạt yêu cầu, vẫn có nhiều trường hợp người có công chưa nắm được thông tin về chế độ chính sách; số liệu tổng hợp các đối tượng chính sách ở các cấp chưa thống nhất…

Kết luận tại các cuộc làm việc, đồng chí Lê Đình Khanh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu ngành LĐTBXH coi trọng việc giáo dục, nâng cao trách nhiệm, ý thức, nghiệp vụ của cán bộ, người thực hiện, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, phổ biến, giải thích cặn kẽ về chế độ chính sách đến các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, chú ý tuyên truyền rộng rãi các chế độ, chính sách mới. Thường xuyên rà soát, thống kê, quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với những người xứng đáng được hưởng chế độ. Ngành LĐTBXH cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh sai phạm; trả lời các đơn thư tố cáo, khiếu nại; xử lý những người lợi dụng chính sách nhằm bảo đảm chính xác, công bằng cho người hưởng chế độ chính sách.

NGUYỄN THU

(0) Bình luận
Quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với người có công
ss