Quản lý quỹ đất Dự án đường trục Bắc - Nam tỉnh

11/04/2013 14:08

UBND yêu cầu các huyện: Kinh Môn, Kim Thành, Gia Lộc, Ninh Giang quản lý quỹ đất Dự án đường trục Bắc - Nam tỉnh.

UBND tỉnh vừa yêu cầu UBND các huyện: Kinh Môn, Kim Thành, Gia Lộc, Ninh Giang và UBND các xã liên quan không được cấp đất, chấp thuận dự án, xây dựng công trình trong phạm vi 300 m tính từ tim đường của Dự án đường trục Bắc - Nam tỉnh khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh. Nghiêm cấm xây dựng mới các công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ được quy định tại Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 24-2-2009 của Chính phủ (phạm vi cọc mốc lộ giới). Không cho phép đấu nối giao thông với đường của dự án khi chưa có thỏa thuận với Sở Giao thông vận tải.

(Theo vpubnd.haiduong.gov.vn)

(0) Bình luận
Quản lý quỹ đất Dự án đường trục Bắc - Nam tỉnh
ss