Quản lý chặt lái xe vận tải

02/08/2021 16:40

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương vừa bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Công văn 5187/VPCP-CN ngày 29.7.2021 của Văn phòng Chính phủ tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình hình dịch Covid-19, Thông báo số 355-TB/TU ngày 30.7.2021 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của tỉnh đã ban hành.

Đối với lái xe vận tải đã được cấp “luồng xanh” phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch tại địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hoá (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất...). Trong quá trình bốc dỡ hàng tại điểm giao nhận, lái xe và phụ xe phải ngồi trên xe (đối với hàng hoá bốc dỡ nhanh) hoặc doanh nghiệp bố trí khu cách ly riêng cho lái xe và người đi cùng. Sau khi hoàn thành bốc dỡ hàng, chủ doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp phun khử khuẩn.

Đối với phương tiện đến từ vùng dịch hoặc trung chuyển hàng hóa qua vùng dịch, sau khi giao nhận hàng tại điểm cuối trong tỉnh, nếu rời khỏi địa bàn tỉnh ngay sẽ không phải cách ly y tế, nếu lưu trú phải thực hiện cách ly y tế theo đúng qui định.

PV

(0) Bình luận
Quản lý chặt lái xe vận tải