Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân

29/09/2017 09:20

Trong 2 ngày 27 và 28.9, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát Sở Y tế, UBND TP Hải Dương và UBND huyện Thanh Hà về công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân.Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tới dự.

Theo báo cáo của Sở Y tế, TP Hải Dương, huyện Thanh Hà, công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.600 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó 1.425 cơ sở có giấy phép hoạt động. Đa số các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, hoạt động manh mún. Nhân lực làm công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân còn mỏng, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y dược tư nhân chưa thực sự hiệu quả. Chưa có hình thức xử lý kịp thời đối với các cơ sở không có giấy phép hoặc vi phạm các quy chế chuyên môn...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận lĩnh vực y dược tư nhân đã có bước phát triển đáng kể, không ngừng nâng cao về số lượng và chất lượng. Đồng thời huy động được nguồn lực cộng đồng, cung cấp các loại dịch vụ khám chữa bệnh và phòng bệnh, làm giảm gánh nặng cho y tế công lập. Thời gian tới, ngành y tế và các địa phương cần tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế; quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, phân định rõ trách nhiệm của các ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác quản lý. Xây dựng quy hoạch các cơ sở y dược tư nhân phù hợp với mật độ dân số. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y dược tư nhân; thông báo cho người dân biết các cơ sở hành nghề trái phép, không đủ điều kiện.

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân
ss