Những tiếng chim lại tíu tít trên hồ /Trời tan mây cỏ bên hồ đọng nước /“Xin đừng giẫm chân lên cỏ”! /Trên cỏ vẫn còn gương mặt cơn mưa

Những tiếng chim lại tíu tít trên hồ
Trời tan mây cỏ bên hồ đọng nước
“Xin đừng giẫm chân lên cỏ”!
Trên cỏ vẫn còn gương mặt cơn mưa

Phía trước cành đào ai ngược phố xưa.

NGUYỄN TRÁC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phố xưa