Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương bị kỷ luật khiển trách

08/06/2023 08:00

Ngày 6.6, đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì Kỳ họp thứ 17 của UBKT Tỉnh ủy.


Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì kỳ họp 

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đã thống nhất quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đào Duy Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương bằng hình thức khiển trách. Trước đó, đồng chí Toàn đã bị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam quyết định thi hành kỷ luật do đã vi phạm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong quản lý điều hành lĩnh vực phụ trách, để xảy ra vụ việc vi phạm quy trình, quy định về quản lý hoạt động thu gom và thực hiện dịch vụ căn cước công dân trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại các đơn vị thuộc Bưu điện tỉnh Hải Dương.

Tại kỳ họp, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã xem xét kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với một số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Thành; Đào Quang Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành; Nguyễn Trác Trung, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cơ bản bảo đảm theo quy định. Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập còn một số hạn chế, thiếu sót như: có nội dung chưa kê khai theo đúng mẫu quy định; một số nội dung kê khai còn thiếu thống nhất giữa các lần kê khai; có nội dung biến động nhưng chưa kê khai rõ lý do biến động; một số mục kê khai mang tính ước lượng, chưa bảo đảm độ chính xác cao...

UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ bảo đảm đúng quy định và hằng năm nộp bản kê khai của cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy về UBKT Tỉnh ủy để quản lý theo đúng quy định của Đảng.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã xem xét kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Nam Sách. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy cùng với những kết quả, bảo đảm đúng quy định, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Nam Sách và một số đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy Nam Sách còn có một số hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Nam Sách quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với các quy định của Trung ương. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương bị kỷ luật khiển trách