Phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội

29/03/2010 16:37

Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 vừa được Thủtướng phê duyệt nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành công tác xã hội góp phần xây dựng hệ thống an sinhxã hội tiên tiến.

Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu chất lượng góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 2.347,4 tỷ đồng.

Đề án được chia thành 2 giai đoạn, 2010-2015 và 2016-2020. Mục tiêu là phấn đấu đến năm 2015 tăng khoảng 10% đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội trong cả nước. Trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ 1 - 2 cán bộ, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

Từ nay đến năm 2015, sẽ tiến hành xây dựng và ban hành mã ngạch, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội, áp dụng ngạch, bậc lương đối với ngạch viên chức.

Giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên công tác xã hội theo các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và theo nhóm đối tượng; phát triển đội ngũ cán bộ viên chức công tác xã hội ở các cấp, phấn đấu tăng khoảng 50%; hỗ trợ nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…

Đề án này cũng đặt ra mục tiêu tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 60.000 cán bộ, nhân viên công tác xã hội.

(Theo SGGP)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội