Phê bình Tứ Kỳ chậm trễ trong giải phóng mặt bằng đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

30/05/2013 10:35

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ báo cáo cụ thể và đề xuất phương án giải quyết...


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương vừa phê bình UBND huyện Tứ Kỳ chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết dứt điểm các tồn tại giải phóng mặt bằng (GPMB) đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ báo cáo cụ thể nguyên nhân của những vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết dứt điểm trước ngày 31-5-2013. Huyện tập trung chỉ đạo Hội đồng GPMB huyện hoàn thành việc lập và trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 4 hộ có đất ở tại xã Tái Sơn. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc GPMB đối với trường hợp hộ ông Trương Văn Sáng ở xã Tái Sơn để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

PV

(0) Bình luận
Phê bình Tứ Kỳ chậm trễ trong giải phóng mặt bằng đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
ss