Phát huy văn hóa đọc

22/06/2011 16:04

Các địa phương thành lập thêm các phòng đọc sách, báo các loại ở cáclàng, xóm, xã, phường, khu phố, trường học, các cơ quan, đơn vị, để gópphần cổ động phong trào "Mua, đọc, làm theo báo Đảng"...

Hiện nay, có tình trạng không ít cán bộ được cấp khá nhiều loại báo, nhưng không đọc. Khi chồng báo quá cao, họ sai người đem bán báo cũ. Thật là lãng phí kho tàng tri thức, lãng phí tiền bạc của Nhà nước. Nguyên nhân có thể do người đó bận họp quá nhiều, không có thời gian đọc báo, hoặc không ham thích đọc sách, báo...

Trong khi đó, đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là dân nghèo, các cựu chiến binh, thương binh, thân nhân liệt sĩ còn khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo bị đói thông tin, nhưng không có báo đọc.

Thực hiện Chỉ thị 3 ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, mỗi người chúng ta cần nỗ lực làm theo gương Bác. Đọc nhiều sách báo là một cách tự học của Bác Hồ vĩ đại, như trong tác phẩm "Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch" có đoạn ghi rõ: "Mỗi ngày, cụ xem chừng 25 tờ báo: báo sáng, báo chiều, báo hằng tuần, báo ngoại quốc... báo có gì hay, cụ lấy bút chì đỏ làm dấu vào, rồi bảo anh em xem". Mong rằng, các địa phương thành lập thêm các phòng đọc sách, báo các loại ở các làng, xóm, xã, phường, khu phố, trường học, các cơ quan, đơn vị, để góp phần cổ động phong trào "Mua, đọc, làm theo báo Đảng", góp phần đưa đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, phát huy văn hóa đọc, làm theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu.

NGUYỄN CẢNH
(Hà Nội)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy văn hóa đọc
    ss