Phát huy truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn"

19/07/2015 18:24

Hằng năm, Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7 là dịp để toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa".


Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Những ngày này, với tấm lòng thành kính, tri ân, mọi người dân Việt Nam lại cùng nhau thắp nén hương lên phần mộ các liệt sĩ, cầu chúc cho các anh được an giấc trong lòng đất mẹ.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã và đang xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, chế độ để thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi đối với người có công; đồng thời, vận động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh các hoạt động chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, nhằm giúp họ giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước, quân đội và toàn dân ta đã hết sức quan tâm đến việc tìm kiếm hài cốt, cất bốc, quy tập được gần 800.000 hài cốt liệt sĩ vào an táng trong 3.077 nghĩa trang liệt sĩ. Đây là trách nhiệm, nghĩa tình của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng đến nay cả nước vẫn còn đến 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt để đưa vào an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Để thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Ưu đãi với người có công, các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người dân cần chung tay giúp đỡ, chia sẻ góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin còn mang trong mình những di chứng mà chiến tranh để lại. Sự tri ân "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa" của toàn Đảng, toàn dân dành cho các thương binh, bệnh binh sẽ giúp họ vượt qua đau đớn về thể xác, giữ vững niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, ổn định cuộc sống, động viên con cháu luôn cầm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.

BÙI VĂN ĐIỀU (TP Hải Dương)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn"
    ss