Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận mới

29/09/2017 09:23

Trong nhiệm kỳ qua, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn đoàn kết, gương mẫu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào
thi đua năm 2015" của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh.  Ảnh: Danh Trung


Những năm qua, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn trung thành, đoàn kết, gương mẫu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã xét kết nạp 24.687 hội viên, vượt chỉ tiêu 0,9%, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 110.970 người, sinh hoạt tại 381 tổ chức hội cấp cơ sở. Các cấp hội coi việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là nhiệm vụ quan trọng có tính đột phá trong công tác xây dựng hội. Vì vậy, hội đã tập trung nâng cao chất lượng các cuộc họp; thực hiện đúng Quy chế dân chủ, công khai, phát huy được tính sáng tạo của hội viên; tổ chức các hoạt động bám sát thực tế... Đặc biệt, phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo, cơ quan từ Tỉnh hội đến cơ sở đã được đổi mới, tiến bộ, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; bước đầu đã giảm bớt một số thủ tục, giấy tờ, hội họp... góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội.

Các cấp hội tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013, các bộ luật. Tại Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), đã có 4.448 hội viên CCB được bầu vào chi ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở; 99 hội viên được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện; 8 hội viên được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, có 1.130 hội viên được bầu là Bí thư Chi bộ, 178 hội viên là Bí thư Đảng bộ cơ sở; 7 hội viên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và tương đương... Trong cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có 2.357 hội viên CCB được bầu vào HĐND cấp cơ sở, 85 hội viên được bầu vào HĐND cấp huyện, 9 hội viên được bầu vào HĐND tỉnh.

Các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương...

Nêu cao tinh thần tự lực tự cường

Phát triển kinh tế, giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng, là chỉ tiêu thi đua của hội. Quán triệt Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh khóa V (2012-2017) và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CCB Việt Nam, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp hội triển khai tích cực, sâu rộng bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú, động viên được đông đảo hội viên tham gia.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB đã tín chấp với các tổ chức tín dụng được hơn 633,9 tỷ đồng cho các hội viên vay phát triển kinh tế. Hội tổ chức nhiều lớp tập huấn, chương trình bồi dưỡng kiến thức khuyến nông, khuyến lâm, nuôi trồng thủy sản, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý kinh tế... cho trên 93.000 lượt hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 4.105 mô hình kinh tế vừa và nhỏ do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hơn 30.000CCB, con em CCB. Hội đã vận động thành lập Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh và 12 Câu lạc bộ Doanh nghiệp, doanh nhân CCB - cựu quân nhân ở 12 huyện, thị xã, thành phố với 593 thành viên. Tổng doanh thu của các thành viên đạt trên 2.300 tỷ đồng/năm. Toàn tỉnh có 10.450 hộ CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp... Hiện nay, tỷ lệ hộ CCB nghèo trong toàn tỉnh giảm còn 2,6%, hộ CCB khá và giàu tăng cao, chiếm 66,3%.

Tích cực xây dựng nông thôn mới

Đến nay, tất cả 22 xã, thị trấn của huyện Kinh Môn đã về đích trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Có được kết quả này không thể phủ nhận công sức đóng góp của hội viên CCB trong huyện. Các cấp hội đã trao đổi, chia sẻ với nhau những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các mục tiêu. Các tiêu chí xây dựng NTM được lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Điều này đã tạo động lực rộng khắp trong cán bộ, hội viên. Qua 5 năm, cán bộ, hội viên CCB huyện đã góp hơn 4,6 tỷ đồng, tham gia 18.400 ngày công, hiến 15.110 m2 đất, làm 17.500 m đường giao thông nội đồng, giao thông liên thôn, xóm...Doanh nghiệp Thương mại Bình Minh (Kinh Môn) kinh doanh đa ngành nghề do cựu chiến binh Nguyễn Thị Bình làm chủ, có vốn đầu tư ban đầu 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 25 lao động, với mức lương từ 5,5 - 9 triệu đồng/người/tháng. Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi đà điểu châu Phi của doanh nghiệp

Không chỉ Kinh Môn, các cấp Hội CCB trong tỉnh đều lựa chọn thực hiện xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội. Với phương châm "CCB nêu gương sáng, hiến kế, góp công, hiến đất xây dựng NTM", 100% số cơ sở hội đăng ký đảm nhận phần việc thực hiện xây dựng NTM, nhất là những tiêu chí khó... Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đã hiến trên 465.200 m2 đất, tham gia 264.000 ngày công, trồng 116.200 cây xanh; ủng hộ, đóng góp trên 63,8 tỷ đồng... góp phần xây dựng 115 xã trong tỉnh đạt chuẩn NTM.


Với những thành tích tiêu biểu trên nhiều mặt, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB tỉnh được Chính phủ tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc ” năm 2015, Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc ” các năm 2013- 2014...

ĐỖ TRỌNG LỢI Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam,  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

(0) Bình luận
Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận mới
ss