Phát hành tài liệu hỏi - đáp về dự án khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền

14/01/2016 11:03

Tài liệu nhằm giải đáp những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc, nhất là nhân dân 2 xã Cẩm Điền, Lương Điền về chủ trương, chính sách của tỉnh...


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát hành 10.000 cuốn tài liệu hỏi - đáp về tình hình triển khai dự án khu công nghiệp (KCN) Cẩm Điền - Lương Điền (Cẩm Giàng).

Tài liệu gồm 32 câu hỏi và giải đáp về nhiều nội dung liên quan đến mục tiêu phát triển các KCN của Đảng, Nhà nước; nguyên tắc và tiêu chí hình thành các KCN; các căn cứ pháp lý thành lập KCN Cẩm Điền - Lương Điền; mục đích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng KCN này; những lợi ích cơ bản của người dân các xã có đất bàn giao cho KCN; quy định của pháp luật về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương của Tỉnh ủy đối với việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cẩm Điền - Lương Điền; việc chuyển nhượng dự án KCN từ Công ty TNHH Phúc Hưng sang Công ty TNHH VSIP; tình hình nhận tiền đền bù, bàn giao đất tại dự án... Tài liệu cũng cung cấp các căn cứ pháp lý về những hành vi bị coi là vi phạm pháp luật khi cản trở việc triển khai thực hiện các dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyên tắc xử lý...

Tài liệu hỏi - đáp được phát hành tới các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong tỉnh nhằm giải đáp những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc, nhất là nhân dân 2 xã Cẩm Điền, Lương Điền về chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện, xã trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV

(0) Bình luận
Phát hành tài liệu hỏi - đáp về dự án khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền
ss