Kinh tế

Phát động thi đua 120 ngày đêm Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

T.H (theo báo Tin tức) 26/02/2024 20:30

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua trên công trường Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chú thích ảnh
Công trường thi công móng cột tại vị trí 345, thuộc địa bàn xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Dự án đường dây 500 kV mạch 3)

Thời gian tổ chức thi đua: 120 ngày đêm kể từ 1/3/2024 đến ngày 30/6/2024. Chủ đề thi đua “Năm nhất: Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn - Tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất; Chăm lo đời sống tốt nhất”.

Mục đích nhằm tạo không khí sôi nổi, khích lệ, động viên đoàn viên công đoàn, công nhân viên người lao động trên các công trình thuộc dự án phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động thi công trên công trường.

Theo đó, đối với đoàn viên công đoàn, cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý, giám sát, tổ chức thi công và phục vụ trên công trường sẽ thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị dự án, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, hiệu quả lao động, thời gian lao động, phát huy năng lực, thế mạnh của đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động trên công trình; thi đua ứng dụng khoa học, công nghệ, giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, phương tiện, công cụ lao động, sản xuất; tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí, giá thành xây dựng; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng cường đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động cho công nhân trực tiếp trên các công trường.

Thi đua thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật thi công, xây dựng môi trường lao động an toàn, giảm thiểu rủi ro trong thi công, xây dựng; thi đua tiết kiệm, chống lãnh phí trên công trường và thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thi công, xây dựng.

Đối với đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước của Trung ương và các địa phương có liên quan đến Dự án, sẽ thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định thủ tục giải phóng mặt bằng, công tác thiết kế, thẩm định, phê duyệt, giám sát, kiểm tra và thanh quyết toán của các dự án; thi đua cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, khó khăn cho các nhà thầu tham gia thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ trình, phê duyệt các văn bản có liên quan đến triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương có dự án đi qua; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; công khai, minh bạch thông tin các cơ chế, quy định mới có liên quan đến thực hiện công trình, dự án; thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với EVN triển khai Kế hoạch, lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức phát động thi đua trên công trường vào tháng 2 năm 2024; giao Công đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thường trực của phong trào thi đua và tham mưu tổ chức Lễ phát động thi đua.

Cùng đó, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong và ngoài ngành điện hưởng ứng tham gia các nội dung thi đua được phát động trên công trình, dự án; các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo, thăm hỏi, động viên người lao động đang thi công trên công trường Dự án.

Liên đoàn Lao động các tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên) chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp phát động thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án tại địa phương; vận động quần chúng nhân dân ủng hộ, hỗ trợ hoạt động thi công trên các công trường; thường xuyên quan tâm động viên, kịp thời thăm hỏi và có chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ tốt nhất đối với đoàn viên trên công trường, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên bị ốm đau, tai nạn lao động...

Công đoàn Viên chức Việt Nam, các Công đoàn ngành (công thương, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải) vận động cán bộ, công chức thuộc các bộ, ngành, công đoàn viên chức địa phương (có liên quan) hưởng ứng và thực hiện các nội dung thi đua bằng những sản phẩm cụ thể.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai các nội dung trong Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động thi đua trên công trường; vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành điện, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà thầu đảm nhận thi công trên các công trình, dự án tích cực hưởng ứng, tham gia các nội dung thi đua được phát động với quyết tâm chính trị cao nhất; tổ chức các đoàn công tác động viên, chăm lo, thăm hỏi, cho đoàn viên, người lao động trên công trường dự án.

Đồng thời vận động các nhà thầu tổ chức hưởng ứng các nội dung thi đua theo Kế hoạch; phát động thi đua ngắn ngày, các chiến dịch ngày đêm cao điểm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, tiến độ công trình với các chỉ tiêu cụ thể cho từng hạng mục, có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần tiết kiệm chi phí, mang lại giá trị làm lợi trực tiếp cho công trình, dự án; ủng hộ và tạo điều kiện về thời gian, địa điểm, kinh phí để tổ chức Lễ phát động thi đua.

Các nhà thầu và các đơn vị có liên quan tổ chức ký cam kết hưởng ứng thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động; phối hợp với Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức hưởng ứng phong trào thi đua đảm bảo an toàn hoàn thành tiến độ, chất lượng công trình.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Phát động thi đua 120 ngày đêm Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối