Tài chính - Ngân hàng

Phấn đấu bổ sung 200 tỷ đồng vốn ngân sách cấp tỉnh cho hộ nghèo, đối tượng chính sách vay

TÂM PHÚC 17/01/2024 17:56

Phấn đấu bổ sung 200 tỷ đồng vốn ngân sách cấp tỉnh cho hộ nghèo, đối tượng chính sách vay là một trong những mục tiêu đặt ra cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hải Dương năm 2024.

ea94c21e4281e9dfb090.jpg
Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì phiên họp

Chiều 17/1, tại phiên họp quý IV/2023 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Ban đại diện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc chuyển nguồn sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

Tham mưu UBND các cấp cân đối bố trí nguồn chuyển bổ sung vốn ủy thác ngay từ đầu năm, trong đó phấn đấu vốn ngân sách cấp tỉnh bổ sung 200 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thực hiện giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024 - 2030. Đẩy mạnh công tác tham mưu việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, tiền gửi tiết kiệm của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn cho vay quay vòng…

Các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các công việc được ủy thác; làm tốt công tác bình xét cho vay, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách…

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách tỉnh, đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 4.856 tỷ đồng, tăng 856 tỷ đồng (15,7%) so với đầu năm. Vốn ngân sách cấp tỉnh ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 130 tỷ đồng. 11/12 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch giao tăng trưởng nguồn vốn địa phương của năm. Tổng dư nợ đạt hơn 4.771 tỷ đồng, tăng hơn 669 tỷ đồng so với đầu năm…

TÂM PHÚC
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phấn đấu bổ sung 200 tỷ đồng vốn ngân sách cấp tỉnh cho hộ nghèo, đối tượng chính sách vay