Ông Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

22/03/2023 19:20

Chiều 22.3, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có buổi gặp mặt Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023 - 2026.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu chúc mừng các tân đại sứ, tổng lãnh sự được bổ nhiệm làm Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023 - 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đồng thời khẳng định, các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng là lực lượng tuyến đầu làm công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước, là kênh nhanh nhất, hữu hiệu nhất để truyền tải thông tin trong nước đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trước bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và yêu cầu nhiệm vụ về công tác tư tưởng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các đại sứ, tổng lãnh sự cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại. Triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cần nhận thức sâu sắc mục tiêu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ động cung cấp thông tin, đề xuất tham mưu chủ trương, chính sách đối ngoại, thông tin đối ngoại, góp phần củng cố, đưa quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu, có hiệu quả.

Cùng với đó là cần phát huy vai trò là cầu nối chuyển tải các thông tin đối ngoại đến bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, tạo được ấn tượng với cộng đồng dân cư tại nước sở tại, giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, đầy đủ và ủng hộ Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, các đại sứ, tổng lãnh sự cần phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp, nhanh nhạy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động, thù địch, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo của Việt Nam.


Toàn cảnh buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ngoại giao theo đường lối chủ trương của Đảng nhưng phải hài hòa thể hiện sự chủ động tích cực và tạo thế trận thống nhất giữa chính trị, quân sự quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại, đặc biệt hiện nay là văn hóa.

"Việc mà chúng ta tham gia ký cam kết quốc tế cần tạo thế đan xen để đồng bộ chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh phải cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực nhưng phải tạo ra thế trận chung. Đồng thời cũng là phải kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân".

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết, các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023 - 2026 sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới sẽ được sự quan tâm, chỉ đạo từ trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới được triển khai quyết liệt trên các mặt trận.

Theo VOV

(0) Bình luận
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài