Nửa đời chiến trận nơi xa
Nửa bà nửa mẹ nửa cha hao gầy
 Nửa ngày mưa bão đền cây
 Quả tan tác rụng trả vay chúa trời
  Nửa mình oan ức cho người
  Nửa mơ nửa tỉnh thức vời vợi đêm
Nửa ta nửa bạn nửa em
      Nửa khan khát nhớ nửa êm êm chiều
     Nửa vầng trăng nửa cánh diều
       Nửa chờ may rủi nửa yêu phập phồng
   Nửa thơ nửa đất nửa sông
            Nửa con còng gió múa không giữa giời…


NGUYỄN NGỌC SAN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nửa