Ninh Giang vững bước phát triển

03/02/2022 19:19

Đảng bộ huyện Ninh Giang quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá.


Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Giang đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2021 là mốc đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của huyện: kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Ninh Giang và đón bằng công nhận huyện nông thôn mới. Đây cũng là năm huyện gặt hái được nhiều thành quả nổi bật trong mọi lĩnh vực. Dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song kinh tế của huyện Ninh Giang tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất tăng 11,14% so với năm 2020. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.093 tỷ đồng, tăng 6,7%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 4.675 tỷ đồng, tăng 18,1%; xây dựng đạt 3.029 tỷ đồng, tăng 2,5%; dịch vụ đạt 2.856 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 441 tỷ đồng, đạt 264,8% kế hoạch tỉnh giao, bằng 165,5% kế hoạch huyện giao.

Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương không ngừng được đẩy mạnh. Ngày 9.10.2021, Ninh Giang được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Huyện có hai xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 là Đồng Tâm và Vĩnh Hòa. Các xã Văn Hội, Hồng Đức đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Bên cạnh đó, huyện tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình giao thông, khu đô thị, khu dân cư mới với mức đầu tư gần 157 tỷ đồng, tăng 62,5% so với năm 2020. Quy hoạch vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục triển khai chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện. Xây dựng và triển khai đề án xây dựng huyện Ninh Giang cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 4 trước năm 2030. Thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 16 dự án. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức lập quy hoạch các khu dân cư, đô thị mới năm 2021, xây dựng quy hoạch chung của xã đến năm 2030. Thẩm định quy hoạch chi tiết 5 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện (Hưng Long, Hồng Đức, An Đức, Nghĩa An 3, Tân Phong).Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Tích cực, khẩn trương, thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2, F3; tổ chức lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch; bảo đảm an toàn tại các khu cách ly tập trung, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; trong năm 2021 đã điều tra khám phá 29/35 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 54 đối tượng gây án; bắt giữ 14 vụ, 67 đối tượng đánh bạc; 50 vụ, 86 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy; đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc về tai nạn giao thông, kinh tế và các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang là tập thể đoàn kết, thống nhất, chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến', "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu nhằm củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ huyện quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá. Đó là tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng gắn với quy hoạch đô thị nông thôn trong toàn huyện; xây dựng, triển khai chương trình phát triển đô thị; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở các cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

PHẠM VĂN KHẢNH
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang vững bước phát triển