Kinh tế

Ninh Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

PHẠM VĂN KHẢNH (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang) 10/02/2024 13:00

Năm 2023, huyện Ninh Giang đã triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

z5042119736972_95502d7dfe19fa66b0e319c54a15cd19-1-.jpg
Đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang

Nhìn lại năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang đã triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, trong đó đã hoàn thành và hoàn thành vựợt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

Giữa năm 2023, huyện Ninh Giang đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã có 16/18 mục tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra. Nổi bật là giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2020-2023 đạt 9.566 tỷ đồng, tăng bình quân 3,7%/năm (mục tiêu đại hội tăng 2%/năm).

Một số mục tiêu khác được thực hiện với kết quả tốt như: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 đạt 65,6 triệu đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thuỷ sản 172 triệu đồng/ha; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,65%; tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 100%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 97%...

Kết quả năm 2023, 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 20.929 tỷ đồng, vượt 0,4% kế hoạch và tăng 17,5% so với năm 2022. Trong đó, ngành nông nghiệp đạt 3.238 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 8.200 tỷ đồng. Ngành xây dựng đạt trên 5.000 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn huyện 370 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao.

img_2023(1).jpeg
Năm 2023, 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ninh Giang đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Trong ảnh: Công nhân Xí nghiệp Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hùng Sơn ở xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) sản xuất dưa chuột bao tử muối

Toàn huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Văn Hội và Hồng Dụ. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện như: Dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương đoạn qua địa bàn huyện và Dự án Cải tạo các tuyến giao thông chính của huyện... Hiện nay, huyện đang tập trung cao độ triển khai kế hoạch tuyên truyền, giải tỏa cầu dân sinh và công trình vi phạm để phục vụ triển khai Dự án Cải tạo nâng cấp kênh Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ (dự kiến đến hết tháng 2/2024 sẽ hoàn thành việc giải toả).

Cùng với phát triển kinh tế, huyện quan tâm phát triển văn hóa - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,1%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 2 cấp huyện, xã.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu nhằm củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nhanh chóng, tạo thế và lực hoàn thành 18 mục tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng huyện Ninh Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Đảng bộ huyện quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá. Đó là tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng gắn với quy hoạch đô thị nông thôn trong toàn huyện; xây dựng, triển khai chương trình phát triển đô thị; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở các cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, huyện Ninh Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với sự phát triển của huyện.

PHẠM VĂN KHẢNH (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội