Ninh Giang phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh

21/06/2023 17:01

Chiều 21.6, Huyện ủy Ninh Giang tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ninh Giang Phạm Văn Khảnh phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang đã nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Năm 2021, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88,63%, trong đó 20,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 84,38%. Năm 2022, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 91%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 85%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp 351 đảng viên. 

Trong tổng số 18 mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025, đến nay đã có 16 mục tiêu được thực hiện đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch. Nổi bật là giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2020-2023 đạt 9.566 tỷ đồng, tăng bình quân 3,7%/năm (mục tiêu đại hội là tăng 2%/năm). 

Để có được kết quả nêu trên, huyện thực hiện tốt Đề án “Áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp của huyện”; hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp hằng năm; phát triển sản xuất hàng hoá hướng tập trung, đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất. Diện tích cây ăn quả và cây lâu năm được duy trì ổn định. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thuỷ sản tiếp tục phát triển, gắn với chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Một số mục tiêu khác được thực hiện với kết quả tốt so với mục tiêu đại hội như: Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2023 đạt 65,6 triệu đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thuỷ sản năm 2023 đạt 172 triệu đồng/ha; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,65%; tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 100%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 97%... 


Các đại biểu dự hội nghị sơ kết

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến tham luận về kết quả, giải pháp thực hiện các mục tiêu của nghị quyết. 

Huyện ủy Ninh Giang đã thảo luận và thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến hết nhiệm kỳ, Huyện ủy Ninh Giang đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tiếp tục phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh, trong đó mỗi xã có ít nhất một vùng sản xuất tập trung quy mô 30 ha trở lên. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tăng cường thu hút đầu tư cải tạo và nâng cấp các chợ khu vực, tiếp tục triển khai đầu tư dự án xây dựng chợ Vé (xã Đồng Tâm), hoàn thiện chợ thị trấn Ninh Giang, đầu tư dự án xây dựng chợ Bùi (xã Tân Quang). 

Duy trì ổn định hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các làng nghề hiện có. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các ngành dịch vụ. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tiếp nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào địa bàn huyện. Thực hiện tốt các đề án của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, 3 nhiệm vụ đột phá và 3 dự án trọng điểm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV. 

THÀNH ĐẠT

Đồ họa: THÀNH ĐẠT - TUẤN ANH

(0) Bình luận
Ninh Giang phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh