Ninh Giang nỗ lực xây dựng tiêu chí văn hóa

01/12/2015 08:35

Làm tốt công tác xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, Ninh Giang trở thành điểm sáng thực hiện tiêu chí văn hóa nông thôn mới của tỉnh.Thôn Văn Diệm (xã Hưng Thái) được UBND huyện Ninh Giang chứng nhận
duy trì tốt danh hiệu làng văn hóa giai đoạn 2013-2015


Không chạy theo số lượng

Ninh Giang có 28 xã, thị trấn với 105 làng, khu dân cư (KDC). Ngay từ khi phong trào xây dựng làng, KDC văn hóa được triển khai, huyện đã coi đây là nhiệm vụ quan trọng và đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, phù hợp với thực tế của địa phương, huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Mỗi năm, huyện phấn đấu có từ 3-4 làng, KDC văn hóa nhưng phải bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng. Trong quá trình xây dựng, huyện tổ chức bình xét nghiêm túc. Qua các đợt kiểm tra, những làng, KDC thực sự xứng đáng, huyện mới ra quyết định công nhận. Có năm, huyện không công nhận làng, KDC nào. Đến năm 2010, Ninh Giang đã có 78 làng, KDC văn hóa.

Cùng với xây dựng mới, huyện chủ trương nâng cao chất lượng các làng, KDC văn hóa đã được công nhận thông qua tự kiểm tra đánh giá của các làng, KDC văn hóa và các xã, thị trấn. Hằng năm, huyện tổ chức các đoàn kiểm tra việc duy trì danh hiệu ở những làng, KDC đã được công nhận văn hóa từ 3-5 năm và việc khắc phục khuyết điểm của những làng, KDC bị nhắc nhở. Sau kiểm tra, huyện ra văn bản chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm của từng làng, tổ chức họp với lãnh đạo thôn, KDC có nhiều yếu kém để tìm ra các biện pháp khắc phục. Với các thôn duy trì tốt, huyện trao giấy chứng nhận và thưởng tiền động viên.

Thôn Văn Diệm (xã Hưng Thái) có trên 800 hộ dân, được công nhận là làng văn hóa  (LVH) từ năm 2007. Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, thôn được UBND huyện Ninh Giang trao chứng nhận duy trì tốt danh hiệu văn hóa giai đoạn 2013 - 2015. Ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng thôn cho biết: Từ khi được công nhận LVH đến nay, nhân dân trong thôn rất phấn khởi và luôn phấn đấu giữ gìn danh hiệu. Thôn xây dựng quy ước gồm 8 chương, 49 điều, được người dân tuân thủ thực hiện. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm luôn đạt trên 84%. Thôn có 1 đội văn nghệ và 7 câu lạc bộ, duy trì sinh hoạt thường xuyên. Nhà văn hóa của thôn được xây dựng khang trang, đầy đủ trang thiết bị với tủ sách trên 600 cuốn mở thường xuyên phục vụ bạn đọc. Văn Diệm còn có 5 điểm vui chơi, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao của nhân dân. Những năm qua, thôn luôn thực hiện tốt việc lành mạnh hóa việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

Ngoài thôn Văn Diệm, năm nay, huyện Ninh Giang đã ra quyết định công nhận và khen thưởng 25 làng, KDC văn hóa duy trì danh hiệu giai đoạn 2013 - 2015. Chất lượng các LVH ở Ninh Giang từng bước được nâng lên, số lượng các làng bị nhắc nhở giảm hằng năm. Năm 2011, Ninh Giang có 14 làng, KDC văn hóa bị nhắc nhở. Năm 2014, huyện chỉ còn 4 làng phải nhắc nhở là thôn 3 (xã Tân Hương), Thượng Xá (Hồng Dụ), Đông Cao (Đông Xuyên) và An Lý (Hưng Thái) do vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, phát sinh đối tượng nghiện ma túy, có người sinh con thứ 3. Một số làng, KDC văn hóa bị thu hồi danh hiệu đã phấn đấu xây dựng và được công nhận lại như KDC số 6 (thị trấn Ninh Giang), làng Bùi Hòa (xã Hoàng Hanh).

Là điểm sáng

Ông Nguyễn Thành Vạn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ninh Giang cho biết: Theo hướng dẫn tiêu chí văn hóa xã nông thôn mới (NTM) phải có từ 70% số thôn trở lên đạt tiêu chuẩn LVH theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước thực tế đó, huyện đã điều chỉnh công tác xây dựng LVH cho phù hợp với xây dựng NTM. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn lập kế hoạch xây dựng tiêu chí văn hóa NTM ở địa phương mình. Các thôn, KDC đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các dòng họ, các hộ tham gia xây dựng LVH gắn với tiêu chí văn hóa NTM. Trong từng quý, từng năm định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được, tìm nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém. Đối với các làng đã đạt danh hiệu văn hóa, mỗi năm cấp xã tổ chức kiểm tra việc duy trì, phát huy danh hiệu. Sau 3 năm, cấp huyện tiếp tục kiểm tra đánh giá. Đối với các làng, KDC đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa lần đầu, các thôn, KDC tự chấm điểm và đề nghị cấp xã kiểm tra. Nếu thấy đạt, cấp xã lập hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện kiểm tra, đề nghị UBND huyện xét, công nhận danh hiệu LVH nếu đạt.

Tân Thành là một thôn thuần nông của xã Tân Phong. Khi triển khai xây dựng NTM, dưới sự hướng dẫn của ngành văn hóa, sự chỉ đạo của xã, cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong thôn quyết tâm đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa. Thôn xây dựng quy ước gồm 6 chương 27 điều và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thực hiện. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa của thôn có chuyển biến rõ rệt, số hộ đăng ký hằng năm đạt 100%, có trên 80% số hộ đạt danh hiệu. Thôn xây dựng được nhà văn hóa khang trang, rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ. Các hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi với các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh với 1 đội văn nghệ và 5 câu lạc bộ. Nhiều năm thôn không có người vi phạm pháp luật, được công nhận là làng an toàn về an ninh trật tự. Qua mấy năm liên tục phấn đấu, năm 2012, thôn đã được UBND huyện Ninh Giang ra quyết định công nhận danh hiệu văn hóa.

Cũng như Tân Thành, một loạt các LVH đã được các địa phương xây dựng thành công trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM như Văn Minh (xã Quang Hưng), Tam Cửu (xã Hoàng Hanh), Hào Khê (xã Hưng Long)... Thông qua các bước chặt chẽ trên, trong 5 năm xây dựng NTM, Ninh Giang đã xây dựng thành công 14 LVH. Đến nay, huyện có 92 làng, KDC văn hóa, chiếm trên 87%, cao hơn tỷ lệ bình quân của tỉnh 10%. Đặc biệt, Ninh Giang có tới 23 xã đạt tiêu chí văn hóa NTM, trở thành huyện dẫn đầu tỉnh có số xã đạt tiêu chí này.

Với những cách làm sáng tạo, chú trọng chất lượng làng, KDC văn hóa, Ninh Giang đã trở thành điểm sáng trong xây dựng làng, KDC văn hóa và tiêu chí văn hóa NTM của tỉnh.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang nỗ lực xây dựng tiêu chí văn hóa
    ss