Ninh Giang chung tay giúp hộ nghèo

24/10/2012 10:37

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người nghèo nên được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng...Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho bà Trần Thị Lương ở thôn 3, xã Văn Giang (Ninh Giang)

Trong những năm qua, Uỷ ban MTTQ huyện Ninh Giang đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trong huyện hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt  Nam phát động.

Uỷ ban MTTQ huyện Ninh Giang đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động, tập huấn nghiệp vụ; hướng dẫn 28 xã, thị trấn khảo sát, điều tra thực trạng hộ nghèo, mức nghèo để xây dựng kế hoạch hỗ trợ. MTTQ huyện đã đứng ra kêu gọi, vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo". Đến nay, huyện Ninh Giang đã huy động trên 7,7 tỷ đồng sử dụng chủ yếu vào việc xoá nhà tranh tre, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà "đại đoàn kết" cho các hộ nghèo. Cùng với số tiền hỗ trợ cho từng hộ, Ủy ban MTTQ cấp cơ sở phối hợp với chính quyền, các ban, ngành đoàn thể chỉ đạo, vận động nhân dân giúp đỡ thêm ngày công, vật liệu; phân công các đoàn thể khu dân cư giúp đỡ cụ thể việc làm nhà cho từng hộ. Nhiều hộ nghèo được quỹ và cộng đồng hỗ trợ, đã huy động thêm nguồn lực của anh em, dòng họ góp phần đẩy nhanh tiến độ làm nhà. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 1.047 ngôi nhà "đại đoàn kết" cho hộ nghèo. Trong đó, chỉ gần 2 năm qua Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam hỗ trợ xây dựng 152 ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn huyện còn có hàng nghìn đối tượng nghèo được khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Các tổ chức thành viên của MTTQ trợ giúp các gia đình nghèo gặp khó khăn, hỗ trợ cho con em đi học với số tiền 65 triệu đồng; mổ đục thủy tinh thể, đem ánh sáng cho 213 người nghèo mù lòa. Ngoài việc vận động các đoàn viên, hội viên tích cực giúp nhau phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, các tổ chức thành viên MTTQ còn đứng ra nhận uỷ thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 158 tỷ đồng cho trên 11 nghìn lượt gia đình khó khăn vay vốn lãi suất ưu đãi. Công đoàn các cấp phát động phong trào đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà "mái ấm công đoàn" cho các gia đình chính sách và công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn...

CVĐ "Ngày vì người nghèo" đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người nghèo nên được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự chủ động sáng tạo của MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền, kêu gọi các tầng lớp nhân dân ủng hộ CVĐ. Qua triển khai thực hiện CVĐ, cán bộ MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Ninh Giang đã chuyển biến tích cực về phong cách làm việc, bám sát cơ sở, khu dân cư và từng gia đình để tuyên truyền vận động, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ.

Tuy nhiên, hiện nay huyện Ninh Giang vẫn còn 4.941 hộ nghèo, chiếm 11,65%, trong đó có 854 hộ nghèo nhà ở xuống cấp không có khả năng tự sửa chữa, cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang tiếp tục kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia giúp đỡ hộ nghèo thông qua các hình thức: ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo"; hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo xây dựng nhà "đại đoàn kết" theo địa chỉ cụ thể; hỗ trợ giống, vốn sản xuất; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó... Trong Tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, toàn huyện phấn đấu xây dựng 770 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”; trong đó cấp huyện 400 triệu đồng, cấp xã 370 triệu (mỗi xã, thị trấn phấn đấu xây dựng từ 12 - 15 triệu đồng) nhằm tạo nguồn lực trực tiếp chăm lo giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

MINH PHƯƠNG

(0) Bình luận
Ninh Giang chung tay giúp hộ nghèo
ss