Xây dựng Đảng - Chính quyền

Những trang sử hào hùng của đất nước từ khi có Đảng

H.A (theo TTXVN) 02/02/2024 21:02

Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc".

Infographics_thanh lap dang.jpg

Cách đây 94 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt 94 năm qua (1930-2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả một dân tộc.

H.A (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những trang sử hào hùng của đất nước từ khi có Đảng