Những năm bom đạn em đi

19/07/2020 14:24

Những năm bom đạn em đi/Trường Sơn mưa nắng, quản gì gian nan.

Nhớ các chiến sĩ thanh niên xung phong Trường Sơn thời chống Mỹ, cứu nước

     Những năm bom đạn em đi
Trường Sơn mưa nắng, quản gì gian nan.
     Mảnh mai thân gái, dặm ngàn
Bữa vui măng nứa, măng giang làm đầu.
     Cung đường xuyên giữa rừng sâu.
Đung đưa cánh võng, hai đầu đạn bom.
     Chân quen trăm ngả lối mòn
Một ngày mấy lượt phá bom mở đường.
     Thân mình quên những vết thương
Quên bao trận sốt rung giường canh thâu
     Đạn bom trải thảm rừng sâu
Vẫn lo từng chuyến xe vào, xe ra.
     Vẫn yêu những cánh rừng già
Mười năm bom đạn, mái nhà Trường Sơn...

THANH THẢN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những năm bom đạn em đi
    ss