Văn nghệ

Những giọt mưa làm rối cả lòng

HÀ KHÁNH NGUYÊN 28/08/2023 20:26

Hình như/Mưa gọi thu/Mưa chờ thu/Mưa chìm vào thu mê đắm...

Hình như
Mưa gọi thu
Mưa chờ thu
Mưa chìm vào thu mê đắm

Giọt giọt ngọt ngào
Giọt giọt nồng thắm
Tự mình
Đan trong gió dịu dàng thu

Có phải những giọt mưa
Mùa thu năm trước?
Vừa lạ vừa quen
Làm rối cả lòng!

Ơi!
Mùa thu
Mùa nhớ
Mùa mong…

HÀ KHÁNH NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những giọt mưa làm rối cả lòng