Tia nắng trước thềm
Lan tỏa
Chói chang mùa hạ
Phượng hồng ước mơ...

Thu cúc nở vàng
Lóe trang sách mới

Se se sợi tơ lòng
Đông giá

Hoa xoan tím
Tần ngần
Xuân đẹp quá

Tiếng guốc ai
Nhè nhẹ...
Ô mình!
9-3-2011
NGUYỄN HỮU PHÚ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhìn
    ss