Nhiều nơi cho học sinh lớp 9 tới trường kiểm tra giữa kỳ

15/03/2022 09:22

Theo kế hoạch, từ tuần học thứ 26-28 (từ ngày 14.3-2.4), các trường sẽ lần lượt tổ chức kiểm tra giữa kỳ cho học sinh.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Kim Thành, Nam Sách... hiện phần lớn học sinh khối lớp 9 vẫn học trực tuyến, các em đến trường kiểm tra giữa kỳ trực tiếp. Phương án này được đưa ra do nhiều trường không đủ điều kiện, trang thiết bị, công nghệ để kiểm tra bằng hình thức trực tuyến; nhiều em còn thiếu thiết bị học trực tuyến. Ngoài ra, kiểm tra trực tuyến sẽ khó kiểm soát, không bảo đảm chất lượng trong khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sắp đến gần. Để phòng chống dịch Covid-19, các trường chia nhỏ các phòng với những lớp đông học sinh. Những học sinh là F0, F1 không tham gia kiểm tra được thì sẽ kiểm tra sau bằng đề thi riêng. Sau đợt kiểm tra, các trường sẽ xem xét cho học sinh khối lớp 9 quay lại trường học trực tiếp. 

Ở các huyện, thị xã, thành phố khác như Ninh Giang, Kinh Môn, Chí Linh, TP Hải Dương... các trường chủ động áp dụng đan xen 2 hình thức kiểm tra trực tiếp và trực tuyến. Đối với kiểm tra trực tiếp, nếu lớp có trên 35 học sinh thì chia ra 2 phòng kiểm tra và bố trí đủ giáo viên coi. Còn kiểm tra trực tuyến phải bảo đảm có đầy đủ trang thiết bị, nhất là camera giám sát tại nhà học sinh. Trường nào chưa thể tổ chức kiểm tra giữa kỳ thì vẫn dạy chương trình theo kế hoạch và lùi thời gian kiểm tra lại. Đến thời gian kiểm tra, học sinh nào không tham gia được sẽ kiểm tra sau. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều nơi cho học sinh lớp 9 tới trường kiểm tra giữa kỳ