Tài chính - Ngân hàng

Nhiều ngân hàng "bốc hơi" hàng trăm tỷ đồng lãi sau kiểm toán

T.H (theo Tuổi trẻ) 06/04/2024 17:19

Nhiều ngân hàng vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với chỉ tiêu lợi nhuận giảm hơn so với tự lập.

Hầu hết các ngân hàng đều sử dụng dịch vụ kiểm toán nhóm
Hầu hết các ngân hàng đều sử dụng dịch vụ kiểm toán nhóm "big4" như Deloitte, E&Y, PwC và KPMG

Theo thống kê dựa trên 27 ngân hàng niêm yết đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2023, có 10 nhà băng giảm lợi nhuận sau thuế so với tự lập trước đó.

Giảm lãi vì tăng trích lập dự phòng

Trong đó, có 5 ngân hàng có mức giảm lớn nhất, gồm: OCB (-875 tỉ đồng), VPBank (-146 tỉ đồng), SHB (-145 tỉ đồng), VietinBank (-89 tỉ đồng), BIDV (-50 tỉ đồng)…

Báo cáo tự lậpĐã kiểm toán
ABB*453.857453.502
ACB16044.73316044.733
BAB854.367854.367
BID*22027.43821977.141
BVB56.56856.568
CTG*20133.40220044.622
EIB2165.0992165.099
HDB10336.01310336.013
KLB573.984573.984
LPB5572.2465572.246
MBB21053.79221053.792
MSB4644.2144644.214
NAB2621.6192621.619
NVB-669.556-669.556
OCB*4178.5043303.302
PGB*283.466279.895
SGB266.789266.789
SHB*7470.4107324.758
SSB3676.7953676.955
STB7718.6167718.616
TCB18190.86618190.866
TPB4463.1204463.325
VAB*758.343744.093
VBB*647.089646.866
VCB33054.44833054.448
VIB8562.4218563.053
VPB*8640.7898494.171

* Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại 27 ngân hàng đã niêm yết. Những ngân hàng đánh dấu (*) thể hiện có sự thay đổi

Cụ thể tại OCB, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tại báo cáo tự lập đạt 4.178 tỉ đồng. Nhưng hậu kiểm toán, khoản lãi này chỉ còn 3.303 tỉ đồng, giảm 875 tỉ đồng, tương ứng 21%.

Tại báo cáo kiểm toán, tổng thu nhập hoạt động được điều chỉnh, giảm 587 tỉ đồng so với tự lập. Trong đó, chủ yếu giảm phần thu nhập lãi thuần với 525 tỉ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng được trích lập cao vọt lên, từ 1.126 tỉ đồng lên 1.627 tỉ đồng, tương ứng tăng gần 45%.

Lãnh đạo OCB cho rằng ngân hàng đã điều chỉnh một số khoản mục thu nhập đã thực thu tiền từ khách hàng trong năm 2023 sẽ được hạch toán đủ trong quý 1-2024.

VPBank cũng đã công bố báo cáo tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế 8.494 tỉ đồng, tức giảm 146 tỉ đồng so với tự lập.

Một số chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh thay đổi như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động... Đáng chú ý, VPBank phải tăng trích lập chi phí dự phòng rủi ro thêm 150 tỉ đồng, lên 24.994 tỉ đồng.

Thu nhập từ lãi thuần và lãi thuần từ các hoạt động khác đều giảm, trong khi khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cao, lợi nhuận ròng năm 2023 của VPBank giảm gần 50% so với năm 2022. Tại báo cáo kiểm toán, tỉ lệ nợ xấu cuối năm 2023 của nhà băng này 5%.

Nhiều khoản thu nhập có điều chỉnh sau kiểm toán

Còn tại SHB - ngân hàng do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) làm chủ tịch HĐQT, lợi nhuận sau thuế hậu kiểm toán còn 7.324 tỉ đồng, giảm hơn 145 tỉ đồng so với báo cáo công bố trước đó.

Lãi SHB giảm do nhiều chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị điều chỉnh lại. Như thu nhập lãi thuần, khi tự lập chỉ tiêu này đạt 19.729 tỉ đồng, nhưng hậu kiểm toán giảm 444 tỉ đồng, còn 19.285 tỉ đồng.

Một loạt chỉ tiêu như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần… cũng có sự điều chỉnh.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB giảm 380 tỉ đồng. Bù lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm 374 tỉ đồng, "cứu" tổng lợi nhuận trước thuế của SHB.

Nhưng do thuế thu nhập doanh nghiệp được chỉnh lại sau kiểm toán "đội" thêm 140 tỉ đồng, do vậy lãi ròng SHB vẫn "bốc hơi".

Danh sách giảm lãi sau kiểm toán còn có VietinBank. Cụ thể, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của nhà băng "Big4" này hụt 89 tỉ đồng so với tự lập. Trong đó, các chỉ tiêu như thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ… có sự thay đổi.

Cuối cùng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của VietinBank còn 50.104 tỉ đồng, giảm 111 tỉ đồng. Năm trước nữa, VietinBank cũng báo lãi sau thuế giảm gần 140 tỉ đồng khi công bố báo cáo đã kiểm toán.

T.H (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều ngân hàng "bốc hơi" hàng trăm tỷ đồng lãi sau kiểm toán