Nhiều huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới

16/05/2017 14:56

Năm nay, các huyện dự kiến sẽ hỗ trợ 39,7 tỷ đồng cho các xã hoàn thành nông thôn mới (NTM).


Trong đó, huyện Tứ Kỳ hỗ trợ cho 3 xã với số tiền 12,4 tỷ đồng (nhiều nhất tỉnh), huyện Kim Thành hỗ trợ 2 tỷ đồng cho 4 xã (ít nhất tỉnh).

Theo Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, đây là năm có nhiều huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng NTM cho các xã. Các huyện Tứ Kỳ, Kim Thành, Thanh Miện... lần đầu tiên bố trí được nguồn kinh phí để hỗ trợ các xã. Nguồn vốn này sẽ góp phần giảm khó khăn, đẩy nhanh mục tiêu hoàn thành NTM ở các xã.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới
    ss