Nhiều học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến

03/03/2022 11:09

Theo báo cáo của nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, hiện còn nhiều học sinh tiểu học và THCS chưa có thiết bị học trực tuyến.

Thị xã Kinh Môn có 195 em, Thanh Miện 124 em, Nam Sách 115 em, Bình Giang 89 em, Ninh Giang 62 em, Thanh Hà 57 em, TP Hải Dương 53 em, Tứ Kỳ 56 em, Cẩm Giàng 24 em, Gia Lộc 48 em. Những học sinh không có thiết bị học trực tuyến đều thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh khuyết tật.

TP Chí Linh và huyện Kim Thành không có học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến. 

Hầu hết học sinh không có thiết bị học trực tuyến đều được các trường gửi học nhờ.

Ngoài sự chủ động của các trường và địa phương, nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện đều đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo có giải pháp cung cấp, hỗ trợ thêm máy tính xách tay và các thiết bị dạy học cho các trường. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ thêm thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến