​Nhiệm vụ khoa học, công nghệ phải gắn liền với tăng trưởng xanh, chuyển đổi số

12/04/2023 11:16

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương hướng dẫn việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024.


Tham quan mô hình nuôi thỏ thuộc dự án "Nghiên cứu, xây dựng mô hình thỏ Newealand theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh"do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện 

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được đề xuất, đặt hàng cần phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo”. Nhiệm vụ phải rõ cơ quan, tổ chức tiếp nhận, ứng dụng; có khả năng ứng dụng vào sản xuất và đời sống... Thời gian thực hiện các nhiệm vụ không quá 36 tháng, thời hạn tiếp nhận phiếu đề xuất, đặt hàng trước ngày 15.5.

Điểm khác so với những năm trước là năm nay Sở Khoa học và Công nghệ chủ trương không tiếp nhận đề xuất đặt hàng của tổ chức, đơn vị đối với những nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 để giải quyết hết các hạn chế của các dự án cấp Trung ương đã thực hiện tại tỉnh. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Nhiệm vụ khoa học, công nghệ phải gắn liền với tăng trưởng xanh, chuyển đổi số