Nhà máy sản xuất sợi bổ sung vốn gần 386 tỷ đồng

30/11/2017 19:00

Tổng vốn đầu tư hơn 644,7 tỷ đồng. Dự án sẽ được đưa vào hoạt động trước ngày 30.9.2018.

Công ty TNHH Thương mại Bảo Long (Hà Nội) vừa được UBND tỉnh đồng ý cho điều chỉnh dự án, bổ sung vốn đầu tư thêm gần 386 tỷ đồng để mở rộng quy mô sản xuất. Dự án được thực hiện tại phường Phả Lại (Chí Linh) với quy mô 54.240 cọc, công suất 10.000 tấn/năm, sử dụng 47.274,5 m2 đất, tổng vốn đầu tư hơn 644,7 tỷ đồng. Dự án sẽ được đưa vào hoạt động trước ngày 30.9.2018.

Đầu năm 2014, Công ty TNHH Thương mại Bảo Long đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư để xây dựng nhà máy sản xuất sợi, có công suất 5.610 tấn/năm với tổng vốn đầu tư gần 286 tỷ đồng.

PHAN ANH


(0) Bình luận
Nhà máy sản xuất sợi bổ sung vốn gần 386 tỷ đồng