Nhà giàn giữa Biển Đông

24/05/2020 17:48

Như chấm nhỏ giữa biển xa/DK tên gọi, nóc nhà cờ bay/Màu cờ tô thắm trời mây/Neo hồn lính trẻ đắm say đảo chìm

        Như chấm nhỏ giữa biển xa
DK (*) tên gọi, nóc nhà cờ bay
       Màu cờ tô thắm trời mây
Neo hồn lính trẻ đắm say đảo chìm

       Nhà giàn như "nóc chòi chim"
Vẫn hiên ngang giữa trăm nghìn bão giông
       Mắt thần canh giữ Biển Đông
Nón trời, khăn gió thức cùng các anh

      Hải quân áo yếm biển xanh
Bát đàn, mâm trống hòa thành lời ca
      "Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Gội sương, tắm muối lòng ta không sờn"

       Giữ cho đất mẹ vẹn toàn
Tuổi xuân cắm chốt nhà giàn trùng khơi.

(*) Trạm Dịch vụ kinh tế - khoa học, kỹ thuật trên thềm lục địa phía nam đất nước (còn gọi là nhà giàn).

ĐỖ VĂN XUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà giàn giữa Biển Đông