Biếm họa

Nguy hiểm xe máy quá "đát"

Tranh: NGUYỄN DŨNG 10/07/2024 08:00

Xe máy quá cũ lưu thông trên đường rất nguy hiểm.

img_3266.jpg
Tranh: NGUYỄN DŨNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguy hiểm xe máy quá "đát"
    ss