Tài chính - Ngân hàng

Nguồn vốn địa phương ủy thác cho tín dụng chính sách tại Hải Dương gấp gần 7 lần kế hoạch tăng trưởng cả năm

HÀ KIÊN 10/07/2024 09:10

Đến ngày 30/6/2024, tổng nguồn vốn toàn hệ thống ngân hàng chính sách ở Hải Dương là hơn 5.170 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn địa phương gần 502 tỷ đồng, tăng 87,4%, gấp gần 7 lần kế hoạch tăng trưởng cả năm.

z5617142926177_4bac57df094eebc18df54cb47ab48394.jpg
Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh yêu cầu các địa phương quan tâm hơn nữa tới việc bố trí vốn ủy thác cho vay chính sách

Tổng dư nợ trên 5.157 tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,045%, tỷ lệ nợ khoanh 0,016% trong tổng dư nợ.

Đó là những thông tin tại phiên họp chiều 9/7 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh.

Kết luận phiên họp này, đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh yêu cầu các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục bổ sung nguồn vốn chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để giải ngân cho vay. Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới nguồn vốn địa phương ủy thác cho ngân hàng. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh phối hợp đơn vị liên quan xây dựng các đề án hỗ trợ vốn tín dụng đối với đối tượng mở rộng theo quy định. Đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp mở tài khoản “Quỹ vì người nghèo” tại Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách...

HÀ KIÊN
(0) Bình luận
Nguồn vốn địa phương ủy thác cho tín dụng chính sách tại Hải Dương gấp gần 7 lần kế hoạch tăng trưởng cả năm
ss