Người dân Cộng Hòa làm giàu từ cây ớt chỉ thiên

21/08/2023 - 19:30
Vài năm gần đây, cây ớt chỉ thiên bén rễ phát triển trên đất Cộng Hòa, huyện Nam Sách (Hải Dương) giúp nhiều người nông dân khấm khá.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận