Xã hội

Người có công với cách mạng của Hải Dương truy lĩnh trợ cấp trước ngày 20.9

PV 04/09/2023 06:18

Việc truy lĩnh trợ cấp cho người có công và thân nhân người có công của Hải Dương để thực hiện những thay đổi của Nghị định số 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

W_z4545402861487_209cd43adf191784f567678064897a39.jpg
Người có công và thân nhân người có công với cách mạng được hưởng mức tăng trợ cấp từ tháng 9/2023 (ảnh minh họa)

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, người có công và thân nhân người có công sẽ được truy lĩnh tiền phụ cấp, trợ cấp trước ngày 20/9. Những người có công và thân nhân từ trần trong tháng 7 và tháng 8, sở yêu cầu các địa phương rà soát, lập danh sách đề nghị truy lĩnh chênh lệch trợ cấp một lần trước ngày 15/9.

Hải Dương hiện có hơn 36.000 người có công và thân nhân được nhận trợ cấp và phụ cấp hằng tháng. Từ ngày 1/7/2023, theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ người có công và thân nhân của người có công với cách mạng được tăng mức hưởng trợ cấp hằng tháng nhưng từ tháng 7 Hải Dương chưa chi trả theo mức mới nên trong tháng 9 này sẽ được truy lĩnh.

PV
(0) Bình luận
Người có công với cách mạng của Hải Dương truy lĩnh trợ cấp trước ngày 20.9