Nghiêm cấm các trường tiểu học thành lập lớp chọn

07/07/2022 14:00

Theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm các trường tiểu học thành lập lớp chọn dưới mọi hình thức.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quy định địa bàn tuyển sinh cho các trường tiểu học công lập. Các trường tiểu học ngoài công lập có thể tuyển học sinh trên địa bàn hoặc từ địa bàn khác. Căn cứ cơ sở vật chất, cán bộ, đội ngũ giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường tiểu học; có giải pháp để tránh tiêu cực, khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. Các trường tiểu học thực hiện tuyển sinh đúng kế hoạch, chỉ tiêu được giao, không để xảy ra hiện tượng quá tải và mất cân bằng sĩ số học sinh giữa các lớp trong cùng khối. Không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản kinh phí ngoài quy định.

Các trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển. Khuyến khích các trường tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Đối tượng tuyển sinh là trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016). Trẻ khuyết tật, đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, trẻ ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam… có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi cao hơn nhưng không vượt quá 3 tuổi so với quy định. Trường hợp vượt quá 3 tuổi sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện quyết định.

Thời gian tuyển sinh lớp 1 từ ngày 18-25.7. Từ ngày 26-29.7, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện phê duyệt kết quả tuyển sinh của các trường. Ngày 30.7, các Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh về sở.

PV

(0) Bình luận
Nghiêm cấm các trường tiểu học thành lập lớp chọn