Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

18/12/2015 05:35

Ngày 17-12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 4.


Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 13, sáng 17-12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì, điều hành phiên họp.

Đầu giờ chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đồng chí Lê Hồng Anh đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế làm việc và tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung trên.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
ss