Ngành Kiểm sát Hải Dương: Đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

25/07/2017 17:26

57 năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân Hải Dương luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc


Ngày 26.7.1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), đánh dấu sự ra đời của VKSND, một hệ thống cơ quan mới trong bộ máy nhà nước. Trải qua 57 năm xây dựng và phát triển, ngành KSND nói chung và Viện KSND Hải Dương nói riêng luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách tư pháp, từ năm 2011 đến nay, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao. Viện KSND hai cấp trong tỉnh tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Cán bộ ngành kiểm sát thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính. Đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

6 tháng đầu năm 2017, VKSND hai cấp đã thực hiện cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu do Quốc hội và ngành giao. Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 97,3%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 7,3%. Tỷ lệ giải quyết án giai đoạn truy tố đạt 99,5%, vượt tỷ lệ của ngành 4,5%. Án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng chỉ chiếm 0,75%, thấp hơn chỉ tiêu của ngành đặt ra là 5,25%. Các kiến nghị đều bảo đảm căn cứ, đúng pháp luật, được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận, tiếp thu trên 95% (chỉ tiêu giao trên 80%). Không có trường hợp nào bị oan, không có trường hợp yêu cầu bồi thường trong tố tụng hình sự.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, thời gian tới ngành kiểm sát Hải Dương tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ về cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức VKSND, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các đạo luật về tư pháp được Quốc hội thông qua, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện chủ trương "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra", "Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”.

Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, hạn chế số vụ trả hồ sơ điều tra bổ sung; phối hợp với tòa án tổ chức các phiên toà hình sự mẫu để học tập, rút kinh nghiệm kỹ năng tranh luận của kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm, ma túy, những vụ án dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra oan, sai nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm.

Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ việc dân sự, án hành chính, kinh doanh thương mại; việc tổ chức thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị khắc phục sai sót, vi phạm, bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp, chú trọng kiến nghị phòng ngừa tội phạm.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ; bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý VKSND hai cấp. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh.

PHẠM VĂN QUANG - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

(0) Bình luận
Ngành Kiểm sát Hải Dương: Đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động
ss