Năng suất lúa mùa không đồng đều giữa các địa phương

29/09/2017 15:04

Do thời tiết bất lợi, mưa nhiều nên tại một số địa phương, sâu bệnh phát sinh, gây hại trên lúa mùa gia tăng, ảnh hưởng tới năng suất lúa.Chiều 28.9, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê kiểm tra, đánh giá thực tế năng suất lúa mùa tại các huyện Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách và thị xã Chí Linh.

Do thời tiết bất lợi, mưa nhiều nên tại một số địa phương, sâu bệnh phát sinh, gây hại trên lúa mùa gia tăng, ảnh hưởng tới năng suất lúa. Theo đánh giá ban đầu, năng suất lúa mùa năm nay không đồng đều giữa các địa phương. Huyện Kinh Môn có năng suất lúa cao, dự kiến đạt từ 64-65 tạ/ha, cao hơn từ 3-4 tạ/ha so với vụ mùa trước; Nam Sách đạt từ 59-60 tạ/ha, cao hơn từ 0,5-1 tạ/ha. Trong khi đó, huyện Kim Thành có năng suất lúa thấp, ước đạt từ 52-53 tạ/ha, thấp hơn từ 7-8 tạ/ha; thị xã Chí Linh đạt từ 54-55tạ/ha, giảm từ 1-1,5 tạ/ha so với vụ mùa trước.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 5.000 ha lúa mùa, tập trung ở các huyện Kim Thành, Nam Sách, Gia Lộc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thị xã, thành phố huy động máy móc, thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa đã chín để giải phóng đất trồng cây vụ đông. Đối với trà mùa muộn, cần khoanh vùng diện tích bị sâu bệnh gây hại nặng để tập trung chăm sóc, phun trừ kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năng suất lúa mùa không đồng đều giữa các địa phương
    ss