Năng suất các vùng lúa sản xuất tập trung tăng cao

08/10/2018 09:09

Theo Sở NN-PTNT, vụ mùa năm nay, năng suất các vùng lúa thuần sản xuất tập trung ước đạt từ 61-63 tạ/ha, cao hơn từ 4-6 tạ/ha so với sản xuất đại trà.

Vùng sản xuất lúa tập trung ở Kinh Môn cho hiệu quả kinh tế cao

Năng suất các vùng lúa lai tập trung từ 65-70 tạ/ha, cao hơn từ 5-7 tạ/ha. Việc quy vùng sản xuất tập trung giúp các địa phương thực hiện một vùng, một giống, một thời gian, tiết kiệm từ 15-20% chi phí vật tư nông nghiệp, chăm sóc thuận lợi nên sâu bệnh ít phát sinh.

Vụ mùa này, toàn tỉnh xây dựng được 64 vùng sản xuất lúa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm với tổng diện tích 2.328 ha, tập trung ở các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Bình Giang, Cẩm Giàng, Kinh Môn.

NM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năng suất các vùng lúa sản xuất tập trung tăng cao